Trader คือใคร อาชีพเทรดเดอร์ ขั้นตอนการเป็นเทรดเดอร์ เงินเดือน และใบอนุญาต การสอบ

Trader คือใคร

คำว่า “Trader” ใช้ในบทบาทหลายประเภทในบริบทต่าง ๆ แต่ทั่วไปแล้ว “Trader” หมายถึงบุคคลหรือองค์กรที่มีกิจกรรมการซื้อขายสินค้าหรือบริการเพื่อผลกำไร คนที่ทำงานในตำแหน่ง Trader จะมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด ทำคาดการณ์ของราคาหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินทรัพย์ที่พวกเขาซื้อขาย เช่น หุ้น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น

Trader สามารถเป็นบุคคลที่ทำการซื้อขายสินทรัพย์เพื่อกำไรเป็นวัตถุประสงค์ส่วนตัว หรืออาจเป็นผู้ที่ทำงานในฐานะอาชีพในตลาดการเงิน เช่น นักเงินที่ทำงานในธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะคลาสสิก หรือในบางกรณี “Trader” อาจเป็นคำพูดที่ใช้เรียกผู้ค้าแบบส่วนตัวหรือไม่ใช่มืออาชีพที่ทำงานในตลาดการเงินอยู่เป็นประจำ

อาชีพเทรดเดอร์

อาชีพเทรดเดอร์ (Trader) เป็นคนที่มีหน้าที่ซื้อขายสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หุ้น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ในตลาดการเงินเพื่อผลกำไร มักจะเรียกว่า “เทรดเดอร์” หรือ “ผู้เทรด” อาชีพนี้มีลักษณะการทำงานที่ต้องใช้ความคาดเดาและการวิเคราะห์ตลาดเพื่อตัดสินใจในการซื้อขายสินทรัพย์ที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเก็บกำไรหรือลดความเสี่ยง โดยอาชีพเทรดเดอร์สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการทำงานและสินทรัพย์ที่เทรด ดังนี้

Stock Trader

Stock Trader คือคนที่มีหน้าที่ซื้อขายหุ้นหรือสิ่งที่เรียกว่า “หุ้น” ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของบางส่วนของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ เทรดเดอร์หุ้นทำการซื้อขายหุ้นเพื่อผลกำไรจากการซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูง หรือแม้แต่การขายในราคาต่ำและซื้อในราคาสูง (short selling) ในบางกรณี

บาง Stock Trader อาจเน้นการซื้อขายหุ้นในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น Day Trader หรือ Swing Trader ซึ่งจะพยายามกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และบางคนอาจเน้นการซื้อขายในระยะยาว ๆ เพื่อลงทุนในบริษัทและคาดว่าราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นในอนาคต การเป็น Stock Trader ต้องมีความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ตลาดและหุ้น การประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ การอ่านและวิเคราะห์ข่าวสารที่อาจมีผลต่อราคาหุ้น และความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง

Forex Trader

Forex Trader คือคนที่มีหน้าที่ซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือที่เรียกว่า “ตลาด Forex” ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีการซื้อขายสกุลเงินต่าง ๆ กันอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงตลอดวัน โดยค่าเงินตราจะเปลี่ยนแปลงตามประสิทธิภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วโลก

Forex Trader จะพยายามกำไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยซื้อสกุลเงินในราคาต่ำและขายในราคาสูง หรือกลับกัน การวิเคราะห์ตลาด Forex เรียกให้ใช้ความเข้าใจในปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเงินตรา เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์ทางสากลที่อาจมีผลกระทบต่อค่าเงินตรา

Commodity Trade

Commodity Trader คือคนที่มีหน้าที่ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หรือสินค้าที่เรียกว่า “สินค้า” ในตลาดสินค้าโดยมุ่งหวังที่จะกำไรจากการซื้อขายสินค้าเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลง การเทรดสินค้าโดยทั่วไปแบ่งเป็นหลายประเภท โดยแต่ละประเภทจะเน้นตัวแทนทางด้านอาชีพที่แตกต่างกัน ตัวอย่างของสินค้าที่เทรดได้แก่น้ำมัน ทองคำ ข้าว โลหะต่าง ๆ และพลังงานทางเลือก เป็นต้น

Commodity Trader จะพยายามทำกำไรจากความเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้า โดยอาจจะซื้อสินค้าในราคาต่ำและขายในราคาสูง หรือกลับกัน การวิเคราะห์ตลาดสินค้าเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ตลาดอื่น ๆ จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อสินค้า อาทิเช่น สภาวะอุตสาหกรรม การผลิต สภาพอากาศ และสภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

Options Trader

Options Trader คือคนที่มีหน้าที่ซื้อขายตัวเลือกทางการเงิน (Options) ในตลาดที่เรียกว่า “ตลาดตัวเลือก” หรือ “Options Market” ตัวเลือกเป็นสัญญาซื้อขายที่ให้สิทธิ์แก่เจ้าของตัวเลือกซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่ตัดสินใจไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องซื้อหรือขายจริง

Options Trader จะใช้ตัวเลือกเพื่อกำไรจากการคาดการณ์ของการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์ในอนาคต โดยสามารถกำไรได้จากการซื้อตัวเลือกในราคาถูกและขายในราคาแพง เมื่อราคาสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงตามทิศทางที่คาดการณ์

Day Trader

Day Trader คือคนที่ทำการซื้อขายสินทรัพย์ในตลาดการเงินในระยะเวลาเพียงหนึ่งวันเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าตัวเทรดเดอร์จะซื้อและขายสินทรัพย์ในวันเดียวกันและปิดการซื้อขายก่อนที่ตลาดจะปิดในวันนั้น หมายเหตุว่าระยะเวลาการถือสินทรัพย์ในตัวอย่างสั้น ๆ ทำให้ Day Trader ต้องตัดสินใจเร็วและมีการวิเคราะห์ตลาดที่รวดเร็วเพื่อทำกำไรจากความเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงระยะเวลาสั้น

หลักการของ Day Trader คือการพยายามกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาในวันเดียว โดยไม่สนใจเกี่ยวกับทิศทางของราคาในระยะยาว บางครั้ง Day Trader อาจจะใช้กลยุทธ์เทรดที่เรียกว่า “เทรดเดย์เทรด” (Day Trading) โดยซื้อขายสินทรัพย์ในระยะเวลาสั้น ๆ และในบางกรณีอาจเป็นการซื้อขายในเพียงไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมง

Swing Trader

Swing Trader คือคนที่ทำการซื้อขายสินทรัพย์ในตลาดการเงินในระยะเวลาสั้นถึงกลางระยะเวลา โดยที่ปกติแล้วไม่เกินไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ แต่ระยะเวลาเทรดของ Swing Trader จะยาวกว่า Day Trader ที่ทำการเทรดในวันเดียว แต่ย่อกว่า Position Trader ที่เทรดในระยะเวลายาวเป็นสัปดาห์หรือเดือน

Swing Trader มุ่งหวังกำไรจากการรับมือกับการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในระยะเวลาสั้น ๆ และปรับกลยุทธ์การซื้อขายขึ้นอยู่กับแนวโน้มของตลาดในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นการซื้อขายในทิศทางเดียวหรือเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่สั้น ๆ บนกราฟราคา กลยุทธ์เหล่านี้อาจใช้เครื่องมือวิเคราะห์กราฟ เครื่องมือสัญญาณการซื้อขาย และข้อมูลตลาดอื่น ๆ เพื่อประเมินทิศทางของราคา

ขั้นตอนการเป็นเทรดเดอร์

การเป็นเทรดเดอร์เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนและการเตรียมตัวที่จำเป็น เพื่อให้สามารถทำการซื้อขายสินทรัพย์ในตลาดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสำเร็จในการเทรด ดังนี้คือขั้นตอนทั่วไปในการเตรียมตัวเพื่อเป็นเทรดเดอร์:

  1. ศึกษาและเรียนรู้: เริ่มต้นด้วยการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดการเงินที่คุณสนใจ มีหลายแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถเรียนรู้จาก เช่น หนังสือ เว็บไซต์ เรียนออนไลน์ วิดีโอ และบทความ.
  2. เข้าใจการวิเคราะห์ตลาด: ศึกษาเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ตลาด เช่น การวิเคราะห์กราฟราคา แบบเทคนิค และพื้นฐานเศรษฐศาสตร์.
  3. เลือกประเภทของเทรดเดอร์: เลือกประเภทของการเทรดที่เหมาะกับความสามารถ และบุคลิกของคุณ เช่น Day Trader, Swing Trader, หรือ Position Trader.
  4. ศึกษาและเลือกหลักทรัพย์: ศึกษาและวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่คุณต้องการเทรด ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มราคาและข่าวสารที่มีผลต่อหลักทรัพย์เหล่านั้น.
  5. เตรียมความเสี่ยงและการบริหารเงิน: กำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดการเทรดและการจัดการเงิน.
  6. สร้างกลยุทธ์การซื้อขาย: สร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมกับลักษณะของตลาดและสถานการณ์ปัจจุบัน.
  7. ทดสอบกลยุทธ์: ทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายในเวลาจริงโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง เพื่อดูว่ากลยุทธ์ทำงานอย่างไรในสภาวะต่าง ๆ.
  8. เปิดบัญชีการเทรด: เปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ที่เหมาะสม และเตรียมทำการซื้อขายในบัญชีจริง.
  9. ทดลองเทรด: ก่อนที่จะเทรดในบัญชีจริง คุณควรทดลองเทรดในบัญชี demo เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และความมั่นใจในการเทรด.
  10. มีความพร้อมจากทัศนคติ: การเทรดเป็นการจัดการความเสี่ยงและความล้มเหลวเป็นส่วนปกติของกระบวนการ ความพร้อมทางทัศนคติจะช่วยให้คุณรับมือกับความล้มเหลวและยอมรับการเปลี่ยนแปลง.
  11. ติดตามและปรับปรุง: ติดตามผลการเทรดและปรับปรุงกลยุทธ์เมื่อจำเป็น เรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวในการเทรด.
  12. รักษาการเรียนรู้: ตลอดเวลาในอาชีพเทรดเดอร์ ความเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง เนื่องจากตลาดการเงินและสถานการณ์เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา.

เงินเดือนเทรดเดอร์

เงินเดือนของเทรดเดอร์สามารถแตกต่างกันไปอย่างมากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของเทรดเดอร์ (Day Trader, Swing Trader, Position Trader) ระดับความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และบุคคลิกที่อื่น ๆ ดังนั้น การกำหนดเงินเดือนของเทรดเดอร์จะไม่มีคำตอบที่แน่นอน เนื่องจากมีความแปรปรวนมากในอาชีพนี้.

สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้และสามารถทำกำไรได้จากการเทรดเป็นอาชีพ ได้รับรายได้ที่สูงกว่าเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์น้อย ๆ หรือที่เพิ่งเริ่มต้นในการเทรด เทรดเดอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน หรือมีกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้ผลสูงอาจมีรายได้สูงมากขึ้น

ใบอนุญาต การสอบเทรดเดอร์

ใบอนุญาตเทรดเดอร์ (Trading License) เป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานทางการเงินหรือองค์กรกำกับดูแลทางการเงิน เพื่ออนุญาตให้บุคคลหรือบริษัทมีสิทธิ์ทำการเทรดหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ในตลาดการเงิน การรับใบอนุญาตเทรดเดอร์มักเกี่ยวข้องกับการผ่านการสอบและประเมินความรู้และความสามารถทางการเงินและการซื้อขาย.

การออกใบอนุญาตเทรดเดอร์มักมีขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบัติ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ แต่ตัวอย่างขั้นตอนทั่วไปประกอบด้วย:

  1. เรียนรู้และเตรียมตัว: เตรียมความรู้และศักยภาพที่จำเป็นสำหรับการสอบ เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน การวิเคราะห์สินทรัพย์ กฎระเบียบทางการเงิน และอื่น ๆ.
  2. ลงทะเบียนและสมัครสอบ: ลงทะเบียนสำหรับการสอบเทรดเดอร์ที่หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินกำหนด และส่งใบสมัครในการเข้าสอบ.
  3. สอบและประเมิน: มีการสอบความรู้และความสามารถทางการเงิน ซึ่งอาจประกอบด้วยการตอบคำถามทางทฤษฎี และการวิเคราะห์สถานการณ์เงินทุน.
  4. ผ่านการทดสอบ: ผ่านการสอบแสดงว่าคุณมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเทรดและทักษะทางการเงินที่เพียงพอที่จะทำการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
  5. เปิดบัญชีเทรด: หลังจากผ่านการสอบและได้รับใบอนุญาต เทรดเดอร์สามารถเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน.
  6. การประกอบอาชีพ: หลังได้รับใบอนุญาต เทรดเดอร์สามารถเริ่มปฏิบัติงานในอาชีพเทรดเดอร์ได้ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินกำหนด.