POI Forex คืออะไร Point of Interest มีวิธีการวิเคราะห์อย่างไร

POI forex คือ อะไร

บทนำ

ในโลกของการเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex นั้น เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ทิศทางของตลาดได้แม่นยำมากขึ้น หนึ่งในแนวคิดที่ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์ทั่วโลก คือ POI หรือ Point of Interest ซึ่งเป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการระบุจุดสำคัญในกราฟราคา ที่มักเป็นจุดกลับตัวของตลาด เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถวางแผนกลยุทธ์และตัดสินใจเข้าซื้อหรือขายได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหา

คำว่า POI ย่อมาจากคำว่า “Point of Interest” ซึ่งหมายถึง “จุดที่น่าสนใจ” ในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาด Forex แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ระบุระดับราคาที่นักลงทุนควรจับตามอง เนื่องจากระดับเหล่านี้มักจะเป็นจุดที่ตลาดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างเด่นชัด

คำว่า “Interest” ในที่นี้หมายถึงความสนใจที่นักลงทุนมีต่อระดับราคาเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นแนวรับหรือแนวต้าน ที่สามารถนำไปสู่การตัดสินใจซื้อหรือขาย แนวคิดนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถวางแผนและตัดสินใจการเทรดได้ดีขึ้น โดยอาศัยข้อมูลทางเทคนิคที่ได้จากการวิเคราะห์

ประเภทของ POI ในตลาด Forex

POI (Point of Interest) ในตลาด Forex มี 2 ประเภทหลักที่มีความสำคัญและใช้งานโดยเทรดเดอร์ทั่วโลก แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดกลับตัวสำคัญในตลาดได้

 • Horizontal POI
  Horizontal POI เป็นรูปแบบที่เทรดเดอร์ใช้บ่อยที่สุดใน Forex มันเกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่อจุด swing lows หรือ swing highs ที่สำคัญสองจุดหรือมากกว่าเพื่อสร้างระดับแนวรับหรือแนวต้าน เทรดเดอร์ใช้เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านที่ราคามักจะกลับตัวหรือย้อนกลับ
 • Diagonal POI
  Diagonal POI เป็นประเภทของ POI ที่ถูกสร้างขึ้นจากเส้น Trend ที่เชื่อมต่อ swing lows หรือ swing highs ที่สำคัญ เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านในทิศทางขาขึ้นหรือขาลง ช่วยหาจุดเข้าและออกในการเทรดที่เหมาะสมได้
point of Interest Forex คืออะไร
point of Interest Forex คืออะไร

point of Interest Forex หรือ POI ในตลาด Forex คืออะไร

POI หรือ Point of Interest ใน Forex คือ เทคนิคการวิเคราะห์ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุระดับราคาสำคัญที่ตลาดมีแนวโน้มจะเปลี่ยนทิศทางหรือกลับตัวอย่างมีนัยสำคัญ จุดเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจซื้อขายเพื่อหากำไรในตลาด Forex

point of Interest Forex คืออะไร

การใช้ POI เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาและการค้นหาจุดที่ตลาดมีการตอบสนองที่เป็นไปได้ การระบุจุดนี้สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ เช่น moving averages, trend lines หรือ รูปแบบกราฟ

 

Horizontal POI
Horizontal POI

แนวคิดพื้นฐานของ point of Interest

การใช้ Point of Interest นั้นมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและหาจุดที่ตลาดน่าจะตอบสนองต่อแรงซื้อขาย โดยเฉพาะการระบุแนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) ที่ราคามักจะกลับตัวหรือเปลี่ยนทิศทาง ช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาได้แม่นยำมากขึ้น

POI กับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เทคนิคการวิเคราะห์มีส่วนสำคัญในการระบุ POI ในตลาด Forex ได้แก่

 • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)
 • Fibonacci Retracements
 • เส้นแนวโน้ม (Trendlines)
 • รูปแบบกราฟ (Chart Patterns)

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต และระบุระดับราคาที่น่าสนใจในตลาดได้

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ Point of Interest

การประยุกต์ใช้ Point of Interest อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างประโยชน์ต่อการเทรด ดังนี้

 1. ช่วยให้ตัดสินใจซื้อขายจากการวิเคราะห์แทนอารมณ์
 2. กำหนดจุดวางสต็อปลอสและเป้าหมายกำไรได้ดีขึ้น
 3. ลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทำกำไรในตลาด
 4. สร้างแผนการเทรดที่มีระบบและมีวินัยมากขึ้น

 

 

การวิเคราะห์ Point of Interest
การวิเคราะห์ Point of Interest

บทสรุป

Point of Interest เป็นแนวคิดสำคัญในการวิเคราะห์ตลาด Forex โดยอาศัยเทคนิคทางเทคนิคต่างๆ เพื่อระบุแนวรับ แนวต้าน และจุดกลับตัวที่สำคัญ ซึ่งนำไปสู่การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาและประยุกต์ใช้ POI อย่างถูกต้อง จะช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล บริหารความเสี่ยง เพิ่มกำไรในระยะยาวในตลาด Forex ได้อย่างยั่งยืน